Energy


CURTI, endüstriyel üretim proseslerinin sürdürülebilirliğine ve ilgili çevre etkilerine her zaman çok dikkat etmiştir. Bu, enerji tasarrufu ve dairesel ekonomi bakış açısı ile  ham maddelerin geri kazanımıalanlarında çalışan ve bugün patentler ile korunan otomobil lastiklerinin geri kazanımı ve biyokütlenin elektriğe dönüşümü için iki pilot tesis kurmuş olan  Curti Energy biriminin doğmasına neden olmuştur . Birimin araştırma ve geliştirme kapasitesi, en iyi İtalyan üniversiteleri ile işbirliği sayesinde de endüstriyel gelişim için iki bölgesel çağrı ile ödüllendirilmiştir.

Birimin uzmanlık alanı, bugün, aşağıdakileri kapsar:
–  Kullanım dışı olan lastiklerden (PFU)ikincil ham maddenin geri kazanımı
– Elektrik enerjisi ve ısı üretmek için odunun Gaz haline getirilmesi ;
Karbon fiber kompozitlerin geri kazanımı

GazlaştırıcıGirin Gazlaştırıcı

PirolizGirin Piroliz

Karbon fiberin geri kazanımıGirin Karbon fiberin geri kazanımı


Birimin, duman emisyonu işleme ve enerji kazanım üniteleri alanında da tecrübesi ve aynı zamanda inovatif ve etkili çözümleri vardır.

2010:                                          
PFU piroliz pilot ünite için bölgesel endüstriyel gelişim çağrısı

2011:
Pilot ünitenin tasarımı, üretimi ve son onay kontrolü

2012:
Pilot ünitenin sanayileştirilmesi

2014:
Odun gazlaştırma ünitesi için PFU piroliz endüstriyel üniteler tasarımı (10/30.000 ton/yıl) ve AR-GE faaliyetleri

2015:
PFU işlemesi ile ikincil ham madde geliştirilmesi, EXPO Milano 2015’te sunulması ve karbon fiberin geri dönüşümü ile ilgili ilk deneysel çalışmalar

2016:
Gazlaştırma ünitesi prototipinin oluşturulması ve denenmesi ve karbon fiberli geri dönüşüm ürünlerinin paralel gelişimi

Daha fazla bilgi talep