Piroliz


CURTI Energy, işlevini yitirmiş  lastiklerin (PFU) ayrıştırılması için pilot bir ünite gerçekleştirerek yeni üretim çevrimlerinde tekrar kullanılacak enerjiyi ve ikincil ham madeyi sağlar. İlgili ünite kendisinden yanıcı yağ, gaz, geri dönüştürülmüş karbon karası (rCB) ve çelik elde edilen bir lastik piroliz ünitesidir.


Proses girdisi: PFU

Teknoloji tipi: Piroliz

Üretilen enerji: Isı ve elektrik

Proses çıktısı: Geri dönüştürülmüş karbon karası, çelik, pyro-oil ve syngas
Geri kazanılan syngas ünite prosesini beslemek için kullanılır.
Yanıcı yağ dizel motorları beslemek için kullanılır ya da direk olarak pazara satılır. Çeliğin varış noktası dökümhanelerdir ve geri dönüştürülmüş karbon karası (rCB)  düşük çevresel etkiye sahip bileşenleri yeni bir  maddede birleşir.
Richiedi maggiori informazioni