Certifications

CURTI, işletme ortamında olduğu gibi kendi üretim proseslerinin yüksek kalite standartları nedeniyle de her zaman ayırt edilmiştir.

Daha 1980 yılında CURTI kalite el kitabı,   NATO IO-AQAP (Allied Quality Assurance Publication) standardı ilkelerine uygun ve 1986 yılında işletme  NATO AQAP-4 standardına göre sertifikayı almaya hak kazanmıştı.

Ayıca, geliştirilen ve sertifikalandırılan  Entegre Yönetim Sistemi, CURTI şirketinin kalite, çevre, iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında uluslararası uygulanabilir tüm standartlara uygunluğunu garanti ederek kendi faaliyetlerinin her yönü ile sürdürülebilir gelişimine yönelik çabasını  göstermektedir.

Yönetim sistemleri

Girin Yönetim sistemleri

Sertifikalı / akredite süreçler

Girin Sertifikalı / akredite süreçler

Müşteri tanıma

Girin Müşteri tanıma